Прием

СПИСЪК на приетите ученици в  I клас  за учебната 2020/2021 година                     


                                                                                                                                                                                                    

Заповед прием първи клас 2020/2021 учебна година