Прием

        

 Във връзка с Писмо № ДАЕУ-13100/05.08.2021 г. от г-н Красимир Симонски – председател на Държавната агенция „Електронно управление“ по повод отпускането на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година, Ви информираме следното:    

                                

 


 

Заповед прием първи клас 2021/2022 учебна година