Прием

 

Заповед прием първи клас 2022/2023 учебна година


     

                                        

                                                                                                                                                                                                                       


 Във връзка с Писмо № ДАЕУ-13100/05.08.2021 г. от г-н Красимир Симонски – председател на Държавната агенция „Електронно управление“ по повод отпускането на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година, Ви информираме следното: