Прием

 

                  Съобщение свободни места

Заповед прием първи клас 2022/2023 учебна година


     

                   

СПИСЪК

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022 /2023 ГОДИНА

                                   
                                                                                                              


 Във връзка с Писмо № ДАЕУ-13100/05.08.2021 г. от г-н Красимир Симонски – председател на Държавната агенция „Електронно управление“ по повод отпускането на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година, Ви информираме следното: