Олимпиади и състезания

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

„ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас


НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО „ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗКУСТВО“

 

ПРОТОКОЛ

с резултатите на учениците, участвали в националния кръг на Националното състезание по изобразително изкуство „Лаборатория за изкуство“

Резултати

ПРОТОКОЛ

от арбитрирането на рисунките от Областния кръг и допускане за участие в Националния кръг от IV клас

Резултати

ПРОТОКОЛ

областен кръг 2021/2022 уч. година

Резултати

ПРОТОКОЛ

общински кръг 2021/2022 уч. година

Резултати


НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА

„ЗНАМ И МОГА“

Резултати

 общински кръг 2021/2022 уч. година

                                                


НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА“

Резултати

национален кръг 2021/2022 уч. година

ПРОТОКОЛ
с окончателните резултати на учениците, явили се

на националния кръг на Национално състезание Ключът на музиката за учебната 2021/2022 г.
на 19. март 2022 г.

Резултати

областен кръг 2021/2022 уч. година

                                                       

 


ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

Резултати

областен кръг 2021/2022 уч. година