Олимпиади и състезания

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА „ЗНАМ И МОГА“

Резултати

                                                                   общински кръг 2021/2022 уч. година

                                                


НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА“

Резултати

                                                                   общински кръг 2021/2022 уч. година

                                              


 

ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

Резултати

общински кръг 2021/2022 уч. година

 


Националното състезание по изобразително изкуство

„Лаборатория за изкуство“

Резултати

национален кръг 2020/2021 уч. година

ВИЖ


Националното състезание „Европейско кенгуру“

Резултати

областен кръг 2020/2021 уч. година


НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА“

Резултати

национален кръг 2020/2021 уч. година

       

 


областен кръг 2020/2021 уч. година

общински кръг 2020/2021 уч. година

Протокол 2.1-4клас

Протокол 2.1-5клас

Протокол 2.1-6клас

Протокол 2.1-7клас

 


 

ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

Резултати

общински кръг 2020/2021 уч. година