Олимпиади и състезания


ОЛИМПИАДА ПО

МАТЕМАТИКА

Резултати

ОБЛАСТЕН КРЪГ 2022/2023 учебна година

Протокол за явилите се участници и техните резултати


НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ

„КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА“

Резултати

НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 2022/2023 учебна година

Протокол  на явилите се участници и техните резултати


НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА

„ЗНАМ И МОГА“

Резултати

НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 2022/2023 учебна година

Протокол  на явилите се участници и техните резултати

 


НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

„ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗКУСТВО“

Резултати

НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 2022/2023 учебна година

Протокол  на явилите се участници и техните резултати


НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ 

„ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“

Резултати

Протокол по класове с резултатите на явилите се ученици


НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ 

„ФОЛКЛОРНА ПЛЕТЕНИЦА“

Резултати

НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 2022/2023 учебна година

Протокол с резултатите на явилите се ученици