Олимпиади и състезания


ОЛИМПИАДА ПО

МАТЕМАТИКА

Резултати

ОБЩИНСКИ КРЪГ 2023/2024 учебна година

Протокол за явилите се участници и техните резултати

Протокол на класираните за областен кръг участници

ОБЛАСТЕН КРЪГ 2023/2024 учебна година

Протокол за явилите се участници и техните резултати


НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ

„КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА“

Резултати

ОБЩИНСКИ КРЪГ 2023/2024 учебна година

Протокол за явилите се участници и техните резултати

Протокол на класираните за областен кръг участници

Протокол-обобщен на класираните за областен кръг участници

ОБЛАСТЕН КРЪГ 2023/2024 учебна година

Протокол за явилите се участници и техните резултати

Протокол-обобщен на класираните за национален кръг участници

Във връзка с провеждането на Националния кръг на състезанието по музика „Ключът на музиката“ на 23. 03. 2024 г., (събота – състезателен ден)  в АКАДЕМИАТА ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО „Проф. АСЕН ДИАМАНДИЕВ“,  гр. Пловдив

Планира се откриване на състезателния ден – 23. 03. 2024 г., събота в 9.30 ч. в Официалната зала на АМТИИ „Проф. АСЕН ДИАМАНДИЕВ“,  гр. Пловдив с Ректора.  Образователен концерт.

Начало на състезанието 10.10 часа съгласно предварително изготвения от Националната комисия График. Откриването на форума е публично.

Закриване на Националното състезание е на 24. 03.2024 г., неделя в 11.00 ч. в Официалната зала на АМТИИ „Проф. АСЕН ДИАМАНДИЕВ“,  гр. Пловдив с образователен концерт и обявяване на призовите първо, второ и трето място в съответната възрастова група.

НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 2023/2024 учебна година

Протокол за явилите се участници и техните резултати


НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА

„ЗНАМ И МОГА“

Резултати

ОБЩИНСКИ КРЪГ 2023/2024 учебна година

Протокол за явилите се участници и техните резултати

Протокол на класираните за областен кръг участници

 


НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

„ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗКУСТВО“

Резултати

ОБЩИНСКИ КРЪГ 2023/2024 учебна година

Протокол за явилите се участници и техните резултати

Протокол на класираните за областен кръг участници

ОБЛАСТЕН КРЪГ 2023/2024 учебна година

Протокол за явилите се участници и техните резултати

Протокол на класираните за национален кръг участници

Протокол от арбитрирането на рисунките от Областния кръг и допускане за участие в Националния кръг от IV клас

НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 2023/2024 учебна година

Протокол за явилите се участници и техните резултати


НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ 

„ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“

Резултати

Протокол за явилите се участници и техните резултати


НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

„ЩЕ ОБИЧАМ АЗ ОТ СЪРЦЕ ТАЗ ЗЕМЯ И ТОЗ НАРОД“

Резултати

ПРОТОКОЛ ЖУРИРАНЕ – КАТЕГОРИЯ МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2024 г.

ПРОТОКОЛ ЖУРИРАНЕ- КАТЕГОРИЯ РИСУНКА 2024 г


КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

Резултати

Протокол за явилите се участници и техните резултати


ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

Резултати

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ МЕДАЛИ И/ИЛИ ГРАМОТИ ОТ ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ


НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ 

„ФОЛКЛОРНА ПЛЕТЕНИЦА“

Резултати

ОБЛАСТЕН КРЪГ 2023/2024 учебна година

Протокол на явилите се танцови групи от IV клас в областен кръг и техните резултати

Протокол на класираните танцови групи от IV клас в областен кръг и техните резултати

Протокол за класираните танцови групи за Национален кръг и техните резултати


ПРОЛЕТНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

Резултати

Протокол за явилите се участници и техните резултати