Олимпиади и състезания


ОЛИМПИАДА ПО

МАТЕМАТИКА

Резултати

ОБЛАСТЕН КРЪГ 2022/2023 учебна година

Протокол за явилите се участници

Протокол с класираните участници


НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ

„КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА“

Резултати

ОБЛАСТЕН КРЪГ 2022/2023 учебна година

Протокол за явилите се участници

Протокол с класираните участници


НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА

„ЗНАМ И МОГА“

Резултати

ОБЛАСТЕН КРЪГ 2022/2023 учебна година

Протокол за явилите се участници

Протокол с класираните участници


НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

„ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗКУСТВО“

Резултати


МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ 

„ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“

Резултати


НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ 

„ФОЛКЛОРНА ПЛЕТЕНИЦА“

Резултати