Нашите учители

          Любка Димитрова

Директор на НУ „Архимандрит Зиновий”

Завършено образование: магистър – начална и училищна педагогика

ЮЗУ „Неофит Рилски” гр. Благоевград

Втора специалност – Организация и управление на образованието Педагогика

ЮЗУ „Неофит Рилски” гр. Благоевград

        Райка Цветанова

Главен учител – класен ръководител на IV „в” клас

Завършено образование:  магистър  – начална   училищна    педагогика

ЮЗУ „Неофит Рилски” гр. Благоевград

Специализация: обучение и управление на образованието и дидактически и

възпитателни технологии – СУ „Св. Климент Охридски”

Притежава ІІ ПКС

          Нонка Събчева

 Старши учител – класен ръководител на IІ„в” клас

Завършено образование: магистър по НУП – начална и училищна педагогика

СУ „Св. Климент Охридски” – филиал Благоевград

Притежава ІІ ПКС

                  Здравка Янева

Старши учител

Завършено образование: магистър – начална и училищна педагогика

СУ „Св. Климент Охридски”

Притежава ІІ ПКС

         Снежана Борисова

 Старши учител – класен ръководител на ІII „б” клас

Завършено образование:магистър – начална училищна педагогика и магистър

предучилищна педагогика  СУ „Св. Климент Охридски”

Притежава III ПКС

         Наталия Георгиева

Старши учител – класен ръководител на ІII „в” клас

Завършено образование: магистър – начална училищна педагогика

ЮЗУ„Неофит Рилски” гр. Благоевград

Притежава ІII ПКС

        Даниела Димитрова

Старши учител – класен ръководител на ІV „а” клас

Завършено образование: бакалавър – начална училищна педагогика

ЮЗУ„Неофит Рилски” Благоевград

Притежава IV ПКС        

         Надя Андонова

Старши чител – класен ръководител на І „б” клас

Завършено образование: магистър – начална училищна педагогика

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”

        Красимир Кирилов

Старши учител по музикален инструмент

Завършено образование: магистър –Музикални компютърни технологии СУ“Св.Кл.Охридски“ гр.София

бакалавър-педагогика на обучението по музика

ЮЗУ „Неофит Рилски” – гр. Благоевград

Притежава V ПКС

          Мариус Стаменов

Старши учител по изобразително изкуство

Завършено образование: професионален бакалавър – педагогика ,

изобразително изкуство – Институт за трудово обучение и изобразително

изкуство – гр. Дупница

        Снежана Михайлова

Старши учител по хореография

Завършено образование: професионален бакалавър-български народни танци

„ИМХК” – гр. София

Притежава V ПКС

     Калин Александров

Старши учител – корепетитор

Завършено образование: бакалавър –  педагогика на обучението по музика

ЮЗУ „Неофит Рилски” – гр. Благоевград

      Елена Милошева

Учител по английски език

Завършено образование: бакалавър – руска филология

и втора специалност :учител по английски език

СУ „ Св. Климент Охридски” гр. София

Притежава V ПКС

     Красимир Александров

Старши възпитател

Завършено образование: магистър – начална училищна педагогика

ЮЗУ„Неофит Рилски” гр. Благоевград

        Александра Александрова

Учител-класен ръководител на I „а” клас

Завършено образование: бакалавър – начална училищна педагогика

ЮЗУ„Неофит Рилски” гр. Благоевград

Притежава IV ПКС

         Нина Николаева

Старши учител-класен ръководител на II „б” клас

Завършено образование: бакалавър – начална училищна педагогика 

ЮЗУ„Неофит Рилски” гр. Благоевград

Притежава IV ПКС        

       Златка Костадинова

Учител – класен ръководител на IV „б” клас

Завършено образование: бакалавър – начална училищна педагогика 

ЮЗУ„Неофит Рилски” гр. Благоевград

Притежава IV ПКС           

         Катя Гигова

Учител по музика

Завършено образование:магистър – ПНУП  – СУ гр.София

          Камелия Модева

Старши учител-класен ръководител на III „а” клас

Завършено образование:магистър – начална училищна педагогика

ШУ „Епископ Константин Преславски“ гр.Шумен

Притежава V ПКС

         Лидия Борисова

учител-възпитател

Завършено образование:бакалавър – начална училищна педагогика

ЮЗУ„Неофит Рилски” гр. Благоевград