Документи

Заявление за прием 1 клас

 

Заявление – ЦДО  

 

Заявление отсъствия на ученик 3 дни  

 

Заявление отсъствия на ученик 7 дни  

 

      събирането на средства от родителите на децата и учениците

      в държавните и общински детски градини и училища ВИЖ