Документи

Писмо на министъра на образованието и науката относно събирането на средства от родителите на децата и учениците в държавните и общински детски градини и училища ВИЖ

Заповед за определяне на заявител по

Схеми „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“

Обявление за набиране на предложения по

Схеми „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“

Учебни планове I-IV клас 2019-2020

Заявление – ЦДО

Заявление за прием 1 клас

Заявление отсъствие на ученик 7дни

Заявление отсъствия на ученик 3 дни

138 – приемане и преместване на ученик

143 – валидиране

150 – признаване от чужбина I – VI клас

153 – дубликати

Карта на социални  услуги за подкрепа на деца и семейства

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА

Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др.

Предприемане на мерки за повишаване на вниманието за безопасност на пътя

Процедура за набиране и подбор на педагогически персонал

Етичен кодекс

Правилник за пропускателния режи