БДП

Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България

ПЛАН на комисията  за организация и управление на дейностите свързани с възпитанието и обучението по БДП

В помощ на родителя ВИЖ

Обръщение ВИЖ

Инструкция ВИЖ

Уважаеми родители, Благодарим Ви за отделеното време и коректност на подпълнената анкета. От направения анализ на контролните листове се установи следното:

1.30% от родителите казват, че имат проблеми като: липса на тротоари, тротоарите са начупени или тротоарите са блокирани от храсти, стълбове и дървета, родителите споменават и  проблема, свързан с  паркирани коли.

2.На въпроса, относно това дали учениците лесно пресичат улиците по пътя до училище и обратно, почти всички отговарят с „не“, защото паркиралите коли пречат на видимостта.

3.Във връзка с отношението на шофьорите към  пешеходците, които пресичат, родителите и децата са масово недоволни. Шофьорите карат бързо, не дават предимство на пешеходните пътеки.

60% от родителите смятат, че е лесно да спазват с децата си правилата за безопасно движение.

4.Когато бяха попитани дали движението от дома до училището е приятно, 50% от анкетираните споменават, че биха искали повече трева, цветя и дървета, както и да има обособени кътове за почивка, да има повече осветление.